Z razvojem industrije v Trbovljah se je začela razvijati tudi strojna dejavnost, najprej za potrebe rudnikov, nato tudi za ostalo industrijsko dejavnost. Med pomembne in tudi v svetu prepoznavne inovacije sodi Stojka Valent inovatorja Valentina Osredkarja. S publikacijo želimo ohraniti spomin na patent te jamske stojke, ki se v rudnikih uporablja še dan danes.

Leto izdaje: 2009