‘V Mehaniki Trbovlje smo s sodelavci izdelali prve prenapetostne odvodnike v državi. Med razvojem prenapetostnih odvodnikov sem se znašel pred problemom, kako izmeriti električne lastnosti le-teh. Zato sem konstruiral in sam izdelal vse potrebne kontrolne in merilne naprave. Vse so bile specifične, saj so morale generirati enkratne hitre pojave, katerih amplitude tokov in napetosti so bile izredno visoke.’ – Stanislav Rozman, avtor

Leto izdaje: 2013