obcni_zbor

Občni zbor članov društva KLTT

25. aprila 2017 ob 10. uri smo se člani KLTT zbrali na letnem občnem zboru, ki je potekal v gostišču Mala malca v Trbovljah.
Občni zbor, na katerem smo bili prisotni vsi člani, je vodil g. Stane Kovačič, ki je predlagal dnevni red, ki je bil soglasno sprejet.
Predstavljeno je bilo poročilo o delu društva v preteklem letu, ki ga je podala predsednica ga. Alenka Knez,  finančno poročilo pa je podala ga. Tončka Odlazek. Obe poročili sta bili soglasno sprejeti in razprave ne bilo.

Gospa Alenka Knez je predstavila program dela za leto 2017, na predlog g. Staneta Kovačiča pa se je program dopolnil z nalogo, da še naprej iščemo ustne in pisne informacije o zasavskih inovatorjih ter o delu in poznavanju tehniške kulture. Sodelovali naj bi s člani Klubov ljudske tehnike ter s člani Društev inženirjev in tehnikov. V tem kontekstu bi navezali stike z župani vseh treh občin: Trbovlje, Hrastnik in Zagorje.

Člani društva smo za pomoč in informacije zelo hvaležni direktorju Zasavskega Muzeja Trbovlje, gospodu MIRANU KALŠKU in njegovim sodelavcem: gospe JANI MLAKAR ADAMIČ – muzejski svetnici, gospe NEVENKI HACIN- muzejski svetovalki in gospodu GREGORJU JERMANU – višjemu kustosu ter gospodu EDIJU HRIBŠKU.