Avtor skuša javnosti pokazati, da je v ‘črni dolini’ poleg težaškega dela rudarjev doma tudi najnaprednejša tehnologija. V publikaciji opisani izdelki so osnova svetovnega tehniškega napredka in so ime Trbovlje ponesli po celem tehnološko razvitem svetu.

Leto izdaje: 2014