Naslovnica_PS_2

Člani KLTT: PRALNI STROJ PS8

dioda_360x483

Stane Kovačič: 1N 400X

rozman_361x483

Stanislav Rozman: Prenapetostni odvodniki

V Mehaniki Trbovlje smo s sodelavci izdelali prve prenapetostne odvodnike v državi.

tehtnica_361x483

Jakob Medvešek: Analitska tehtnica

stojka361x483

Stane Cenc: Stojka Valent